Bài C3 trang 52 sgk vật lí 8

Bình chọn:
4 trên 29 phiếu

Từ kết quả của C2,...

C3. Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của két luận sau: Anh ...(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)...

Hướng dẫn giải:

- Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì 

An phải mất một khoảng thời gian là t1 =\(\frac{50}{640}\) =   0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 = \(\frac{60}{960}\) = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 = \(\frac{640}{50}\) =  12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 = \(\frac{960}{60}\) = 16J

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan