Bài C3 trang 26 sgk vật lý 7


Có bốn học sinh đứng ở

C3. Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

 

An

Thanh

Hải

An

       

Thanh

       

Hải

       

       

 

Bài giải:

 

An

Thanh

Hải

An

 

x

X

 

Thanh

X

 

x

 

Hải

x

x

 

X

   

x

 

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu