Bài C3 - Trang 18 - SGK Vật lí 8


Đặt thêm một quả nặng A\' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A\' sẽ chuyển động nhanh dần ?

C3. Đặt thêm một quả nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A' sẽ chuyển động nhanh dần ?

 Trả lời.

Đặt thêm vật nặng A’ lên A, lúc này PA + PA’ lớn hơn T nên AA’ chuyển động nhanh dần đi xuống, B chuyển động đi lên.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu