Bài C3 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Giải:

Khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang thì trọng lực và phản lực của mặt ngang tác dụng lên vật không thực hiện công:

\((A = P.S.c{\rm{os}}\alpha {\rm{ = P}}{\rm{.S}}{\rm{.cos9}}{{\rm{0}}^0} = 0).\)

Đẩy bàn theo phương ngang nhưng bàn không chuyển động được thì lực đẩy không thực hiện công.

\((A = F.S.\cos \alpha  = F.0.cos\alpha  = 0).\)

loigiaihay.com

Các bài liên quan