Bài C2 - Trang 8 - SGK Vật lí 8


Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.

C2. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.

Hướng dẫn.

Họ tên học sinh

Xếp hạng

Quãng đường chạy trong 1 s

Nguyễn An

3

6 m

Trần Bình

2

6,32 m

Lê Văn Cao

5

5,45 m

Đào Việt Hùng

1

6,67 m

Phạm Việt

4

5,71 m

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước