Bài C2 trang 76 sgk vật lí 7


Hãy mắc mạch điện theo hình 27.1 a...

C2. Hãy mắc mạch điện theo hình 27.1 a và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự mắc mạch điện theo sơ đồ và đọc số chỉ trên ampe kế.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan