Bài C2 - Trang 18 - SGK Vật lí 8


Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?

C2. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?

Trả lời.

Quả cân A chịu tác dụng của hai lực : Trọng lực \(\overrightarrow{P_{A}}\) và sức căng \(\overrightarrow{T}\) của dây, hai lực này cân bằng (do T = PB mà PB = PA nên \(\overrightarrow{T}\) cân bằng với \(\overrightarrow{P_{A}}\).

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu