Bài C2 trang 111 -sgk vật lí 9


Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng

C2. Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ .

Hướng dẫn:

Tia sáng truyền từ không khí vào thủy tinh (hoặc nhữa trong suốt), bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh.

Khi tia sáng truyền từ không khí vào các môi trường  trong suốt khác thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu