Bài C1 trang 78 sgk vật lí 6


Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải:

800C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu