Bài C1 trang 76 sgk vật lí 6


Bài C1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?

Bài C1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải:

Tăng dần, đoạn thẳng nằm nghiêng