Bài C1 - Trang 17 - SGK Vật lí 8


Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách , quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các...

C1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách , quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ, phương và chiều của các lực cân bằng.

Hướng dẫn.

a) Tác dụng lên quyển sách có hai lực : trọng lực  , lực đẩy  của mặt bàn.

b) Tác dụng lên quả cầu có hai lực : trọng lực  và lực căng 

c) Tác dụng lên quả bóng có hai lực : rọng lực  và và lực đẩy  của mặt bàn.

Mỗi cặp lực này là hai lực cân bằng. Chúng có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

                                 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu