Bài C1 trang 12 sgk vật lý 6

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

1 m3 = (1)...... dm3 = (2)..............cm3 .

lm3 = (3)........lít = (4)..........ml = (5)............cc.

Bài giải:

(1) - 1000 dm3 ;              (2) - 1000000 cm3 ;

(3) - 1000 lít;                       (4) - 1000000 ml;

(5) - 1000000 cc.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan