Bài 99 trang 96 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 77 phiếu

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

99. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

a) \(\square\) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = \(\square\)

b) (-5) . (-4 - \(\square\)) = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = \(\square\)

Bài giải:

a) (-7) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = -13

b) (-5) . [-4 - (-14)] = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = -50.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan