Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 163 phiếu

Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Bài giải

a) 237 . (-26) + 26 . 137 = -237 . 26 + 26 . 137 = 26 . (-237 + 137)

= 26 . (-100) = -2600.

(Vì 237.(- 26) = - 237.26)

b) Cách 1: 63 . (-25) + 25 . (-23) = - 63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (- 63 - 23)

= 25 . (-86) = -2150.

(Vì 63.(- 25) = - 63. 25)

Cách 2: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan