Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1


Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

96. Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Bài giải:

a) 237 . (-26) + 26 . 137 = -237 . 26 + 26 . 137 = 26 . (-237 + 137)

= 26 . (-100) = -2600.

b) Cách 1: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (-63 - 23)

= 25 . (-86) = -2150.

Cách 2: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu