Bài 94 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 83 phiếu

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5

Bài 94. Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho \(2\), cho \(5\):

\(813\);    \(264\);    \(736\);   \(6547\).

Bài giải:

Hướng dẫn: Viết mỗi số thành một tổng của một số bé hơn \(5\) và một số tận cùng bởi \(0\) hoặc \(5\).

\(813\) chia cho \(2\) dư \(1\).

\(813 = 810 + 3\) chia cho \(5\) dư \(3\) vì \(810\) chia hết cho \(5\) và \(3 < 5\).

\(264\) chia hết cho \(2\).

\(264 = 260 + 4\) chia cho \(5\) dư \(4\) vì \(260\) chia hết cho \(5\) và \(4 < 5\).

\(736\) chia hết cho \(2\) 

\(736=735+1\) chia cho \(5\) dư \(1\).

\(6547\) chia cho \(2\) dư \(1\);

\(6547 = 6545 + 2\) chia cho \(5\) dư \(2\) vì \(6545\) chia hết cho \(5\) và \(2 < 5\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan