Bài 9 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 150 phiếu

Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

 Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điẻm A ngằm trong góc yOz nằm giữa hai tia..... .

Giải: 

Oy,Oz

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan