Bài 9 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 9. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Bài 9. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) \( \frac{36(x - 2)^{3}}{32 - 16x}\);                               b) \( \frac{x^{2}- xy}{5y^{2} - 5xy}\)

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{36(x - 2)^{3}}{32 - 16x} = \frac{36(x - 2)^{3}}{16(2 - x)}= \frac{36(x - 2)^{3}}{-16(x - 2)}= \frac{9(x - 2)^{2}}{-4}\)

hoặc \( \frac{36(x - 2)^{3}}{32 - 16x} = \frac{36(x - 2)^{3}}{16(2 - x)}= \frac{36(-(x - 2))^{3}}{16(x - 2)}= \frac{-36(2 - x)^{3}}{16(2 - x)}= \frac{-9(2 - x)^{2}}{4}\)

b) \( \frac{x^{2}- xy}{5y^{2} - 5xy} = \frac{x(x - y)}{5y(y - x)}= \frac{-x(y - x)}{5y(y - x)}= \frac{-x}{5y}\)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu