Bài 9 trang 35 sgk hóa học 10

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của

9. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Bài giải:

Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li : 1e, Be : 2e, B : 3e,

C : 4e, N : 5e, O : 6e, F : 7e, Ne : 8e.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan