Bài 9 trang 35 sgk hóa học 10


Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của

9. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Bài giải:

Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li : 1e, Be : 2e, B : 3e,

C : 4e, N : 5e, O : 6e, F : 7e, Ne : 8e.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu