Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2


Tính giá trị của biểu thức

Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = .

Hướng dẫn giải:

Thay x = 1 và y =  vào biểu thức ta được:

x2y3 + xy = 13. ( )3  + 1. () = 1.  +  =  +  =  = 

Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y =  là .

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu