Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu

Tính giá trị của biểu thức

Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải:

Thay x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) vào biểu thức ta được:

x2y3 + xy = 13. (\(\frac{1}{2}\) )3  + 1. (\(\frac{1}{2}\)) = 1. \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1+4}{8}\) = \(\frac{5}{8}\)

Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) là \(\frac{5}{8}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan