Bài 9 trang 203 sgk vật lý 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm.

Bài 9. Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm.

a) Mắt người này bị tật gì ?

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều điết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (kính đeo sát mắt).

c) Điểm Cc cách mắt 10 cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ? (kính đeo sát mắt).

Hướng dẫn giải:

a) Cv thật, cách mắt hữu hạn => mắt cận.

b) fk = -OCv = -50 cm => Dk = -2 dp.

c) d' = -OCc = -10 cm; d = \(\frac{(-10)(-50)}{40}\) = 12,5 cm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan