Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10


Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc...

9. Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Hướng dẫn.

Động lượng của máy bay:

P = m.v = \(160000.\frac{870000}{3600}\) = 38,66.106 kg.m/s.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu