Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc...

9. Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Hướng dẫn.

Động lượng của máy bay:

P = m.v = \(160000.\frac{870000}{3600}\) = 38,66.106 kg.m/s.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan