Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10


Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc...

9. Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Hướng dẫn.

Động lượng của máy bay:

P = m.v = \(160000.\frac{870000}{3600}\) = 38,66.106 kg.m/s.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu