Bài 9 trang 114 sgk hình học 11


Cho hình chóp tam giác đều S.ABC...

9. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SH là đường cao. Chứng minh SA ⊥ BC và SB ⊥ AC.  

Hướng dẫn.

(H.3.48) 

SO ⊥ (ABC) => SO ⊥ BC và O là tâm tam giác đều ABC nên AO ⊥ BC => BC ⊥ (SAO) => BC ⊥ SA. chứng minh tương tự, ta có SB ⊥ AC.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu