Bài 9 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 9. Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ

Bài 9. Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang  của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ(OA\(\perp\)AB). Tính góc MOP, biết rằng dây dọi BC tạo với trụng BA một góc \(\widehat{ABC }\)= 320

 

Giải:

Ta có tam giác ABC vuông ở A nên

\(\widehat{ABC}+ \widehat{C_{1}}\)= 900  

Trong đó tam giác OCD vuông ở D có \(\widehat{MOP}= \widehat{C_{2}}\)= 900

. Nên  \(\widehat{MOP}= \widehat{ABC}\)

\(\widehat{MOP}\)= 32

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu