Bài 85 trang 109 sgk toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 86 phiếu

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE

Bài 85. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 2AD\).  Gọi \(E, F\) theo thứ tự là trung điểm của \(AB, CD\). Gọi \(M\) là giao điểm của \(AF\) và \(DE\), \(N\) là giao điểm của \(BF\) và \(CE\).

a) Tứ giác \(ADFE\) là hình gì ? Vì sao ?

b) Tứ giác \(EMFN\) là hình gì ? Vì sao ?

Bài giải:

                                                         

a) Tứ giác \(ADFE\) là hình vuông.

Giải thích:

Tứ giác \(ADFE\) có \(AE // DF\), \(AE = DF\) nên là hình bình hành.

Hình bình hành \(ADFE\) có \(\widehat{A} = 90^0\) nên là hình chữ nhật.

Theo giả thiết \(AB=2AD\) mà \(AE={AB\over 2}\) nên \(AE=AD={AB\over 2}\)

Hình chữ nhật \(ADFE\) có \(AE = AD\) nên là hình vuông.

b) Tứ giác \(EMFN\) là hình vuông.

Giải thích:

Tứ giác \(DEBF\) có \(EB // DF, EB = DF\) nên là hình bình hành.

Do đó \(DE // BF\)

Tương tự \(AF // EC\)

Suy ra \(EMFN\) là hình bình hành.

Theo câu a, \(ADFE\) là hình vuông nên \(ME = MF, ME  ⊥ MF\).

Hình bình hành \(EMFN\) có \(\widehat{M} = 90^0\) nên là hình chữ nhật, lại có \(ME = MF\) nên là hình vuông.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan