Bài 84 trang 41 sgk toán 7 - tập 1


Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài 84. Nếu  thì x^{2} bằng:

A) 2; 

B) 4;

C) 8;

D) 16.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

Do đó x^{2}=4^{2}=16.

Vậy chọn D) 16.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu