Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1


Hãy hoàn thành bài tập sau:

Bài 82. Theo mẫu:

Vì 2^{2}=4 nên  hãy hoàn thành bài tập sau:

a) Vì 5^{2}=... nên 

b) Vì 7^{...}=49 nên ...=7;

c) Vì 1^{...}=1 nên 

d) Vì  nên ...=....

Hướng dẫn giải:

a) Vì 5^{2}=25 nên 

b) Vì 7^{2}=49 nên ;

c) Vì 1^{2}=1 nên 

d) Vì  nên .

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan