Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1


Hãy hoàn thành bài tập sau:

Bài 82. Theo mẫu:

Vì 2^{2}=4 nên  hãy hoàn thành bài tập sau:

a) Vì 5^{2}=... nên 

b) Vì 7^{...}=49 nên ...=7;

c) Vì 1^{...}=1 nên 

d) Vì  nên ...=....

Hướng dẫn giải:

a) Vì 5^{2}=25 nên 

b) Vì 7^{2}=49 nên ;

c) Vì 1^{2}=1 nên 

d) Vì  nên .

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu