Bài 8 trang 96 sgk Hóa học 10


Cho một lượng đơn chất halogen

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

Hướng dẫn giải:

a)      Pt hóa học của phản ứng: Gọi X là kí hiệu nguyên tử khối của halogen:

2Al + 3 X2  →  2AlX3

          6X g         (54+ 6X) g 

             a g            17,8 g

=> a= \(\frac{17,8. 6X}{54 + 6X}\)  (1)

Mg + X2  →  MgX2

          2X g          (24 +2X) g

           a g              19g

=> a = \(\frac{19 + 2X}{24 + 2X}\)    (2)

Cho (1) =  (2) . Giải rút ra X = 35,5 (Cl)

b)       \(m_{Cl_{2}}\) = 14,2g

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu