Bài 8 trang 87 sgk hoá học 10


Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

LỜI GIẢI

Sở dĩ phấn ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu