Bài 8 trang 87 sgk hoá học 10


Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

LỜI GIẢI

Sở dĩ phấn ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu