Bài 8 trang 80 sách giáo khoa hình học 11


Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

(A) x( 1 +  √ 3)

(B) 2x ( 1 +  √ 3)

(C) 3x ( 1 +  √ 3)

(D) Không tính được

Đáp án là : B                                                                                                   

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu