Bài 8 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Giải:

Góc BAC, kí hiệu \(\widehat{BAC}\)

Góc CAD, Kí hiệu \(\widehat{CAD}\)

Góc BAD, kí hiệu \(\widehat{BAD}\)

Có tất cả 3 góc,

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu