Bài 8 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Giải:

Góc BAC, kí hiệu 

Góc CAD, Kí hiệu 

Góc BAD, kí hiệu 

Có tất cả 3 góc,