Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1


Hình thang ABCD (AB // CD)

8. Hình thang ABCD (AB // CD) có 200   , Tính các góc của hình thang.

Bài giải:

Ta có 200 1800

Từ 20

=>  = 200 +

Nên  200 +=200 +2  =1800

=> 2=1600 => = 800

Thay = 800 vào = 200 + ta được =200 + 800  = 100

Lại có  ; 1800

nên 1800

hay 1800 => 600

Do đó = 2.600    

=> =120

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu