Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10

Bình chọn:
4.9 trên 55 phiếu

Một vật có trọng lượng

8. Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn (coi là chất điểm).Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Hướng dẫn giải:

Để hệ cân bằng: \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) + \(\vec{T_{B}}\) = \(\vec{0}\) 

Mặt khác:  \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) = \(\vec{0}\) 

Xét tam giác OTAQ: Ta có:

tgα = \(\frac{P}{T_{A}}\) => \(\vec{T_{A}}\) = \(\frac{P}{tg\alpha } = \frac{20}{tg60^{0}}\)

 

 \(\vec{T_{A}}\) = \(\frac{20}{\sqrt{3}}\) = 11,54N =>   \(\vec{T_{A}}\)  ≈ 11,6N

+ sinα = \(\frac{P}{Q}= \frac{P}{T_{B}}\) =>  \(\vec{T_{B}}\) =  \(\frac{P}{sin\alpha }= \frac{20}{sin60^{0}}\)

=>  \(\vec{T_{B}}\) = \(\frac{20}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\) = \(\frac{40}{\sqrt{3}}\) = 23,09N

=> \(\vec{T_{B}}\)  ≈  23,1N

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan