Bài 8 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11


Hình vuông có mấy trục đối xứng?

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) Vô số

Đáp án: C

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu