Bài 8 trang 25 sgk vật lý 7


Viết ba câu có nghĩa,

8. Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

gương cầu lõm             hứng được trên màn chắn             bé hơn vật        ảnh ảo

gương phẳng               không hứng được trên màn chắn    bằng vật          ảnh thật

gương cầu lỗi                                                                 lớn hơn vật 

Bài giải:

- Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

- Ảnh tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật

- Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan