Bài 8 trang 25 sgk vật lý 7


Viết ba câu có nghĩa,

8. Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

gương cầu lõm             hứng được trên màn chắn             bé hơn vật        ảnh ảo

gương phẳng               không hứng được trên màn chắn    bằng vật          ảnh thật

gương cầu lỗi                                                                 lớn hơn vật 

Bài giải:

- Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

- Ảnh tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật

- Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu