Bài 8 trang 155 sách giáo khoa đại số 10


Bài 8. Rút gọn biểu thức A

Bài 8. Rút gọn biểu thức A = 

Hướng dẫn giải:

A = 

   

   = tan 3x

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan