Bài 8 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Bình chọn:
2.9 trên 10 phiếu

Trong một thí nghiệm Y-âng

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2mm, D = 1,2m, người ta đo được i = 0,36mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ?

Hướng dẫn giải:

Từ i = \(\frac{\lambda D}{a}\)  => λ = \(\frac{ia}{D}\) = \(\frac{0,36. 10^{-3}.2.10^{-3}}{1,2}\) = 0,6.10-6 m = 0,6μm.

Tần số f = \(\frac{c}{\lambda }\) = \(\frac{3. 10^{8}}{0,6.10^{-6}}\) = 5.1014Hz

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan