Bài 8 trang 133 sgk Vật lý lớp 12


Trong một thí nghiệm Y-âng

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2mm, D = 1,2m, người ta đo được i = 0,36mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ?

Hướng dẫn giải:

Từ i = \(\frac{\lambda D}{a}\)  => λ = \(\frac{ia}{D}\) = \(\frac{0,36. 10^{-3}.2.10^{-3}}{1,2}\) = 0,6.10-6 m = 0,6μm.

Tần số f = \(\frac{c}{\lambda }\) = \(\frac{3. 10^{8}}{0,6.10^{-6}}\) = 5.1014Hz

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu