Bài 8 trang 133 sgk Vật lý lớp 12


Trong một thí nghiệm Y-âng

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2mm, D = 1,2m, người ta đo được i = 0,36mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ?

Hướng dẫn giải:

Từ i =   => λ =  =  = 0,6.10-6 m = 0,6μm.

Tần số f =  =  = 5.1014Hz

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..