Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11


Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

8. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng nam - Bắc. Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ như thế nào?

Hướng dẫn.

Hai kim nam châm sắp xếp theo hình 19.2a hoặc hình 19.2b.

                          

(khi từ trường trái đất mạnh hơn                               (Khi từ trường trái đất yếu hơ

    từ trường kim nam châm)                                         từ trường kim nam châm)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu