Bài 8 trang 122 sgk đại số 11


Tính các giới hạn:

Bài 8. Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết lim un = 3, lim vn = +∞.

Tính các giới hạn:

a) lim 

b) lim .

Hướng dẫn giải:

a) lim  =  = 2;

b) lim  =  = 0.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu