Bài 8 trang 12 sgk hình học lớp 10


Bài 8. Cho.So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ

Bài 8. Cho  = 0. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ  và 

Hướng dẫn giải:

Từ  = 0, ta có  +  = 0    =>  = -

Điều này chứng tỏ hai vectơ có cùng độ dài  = , cùng phương và ngược hướng

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu