Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Trả lời:

Người ta dùng kinh độ và vĩ độ của tàu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan