Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10


8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Trả lời:

Người ta dùng kinh độ và vĩ độ của tàu.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu