Tuyensinh247 giảm giá 30% cho tất cả khóa học còn duy nhất hôm nay 20/10
Xem ngay

Chỉ còn: 11:35:29

Bài 8 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 8. Cho tam giác ABC có..

Bài 8. Cho tam giác ABC có \(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)= 400. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A, Hãy chứng tở Ax// BC. 

Giải

\(\widehat{CAD }\)=  \(\widehat{B}\)+ \(\widehat{C}\)(góc ngoài của tam giác ABC)

=  400+ 40= 800

 \(\widehat{A_{2} }= \frac{1}2\widehat{CAD}=\frac{80}2=\)400.

Hai góc so le trong bằng nhau nên Ax// Bc

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu