Bài 8 trang 107 - sgk vật lý 12

Bình chọn:
3.2 trên 10 phiếu

Tính chu kì và tần số dao động

8. Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Hướng dẫn:

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Chu kì T = 2π\(\sqrt{LC}\) = 2π\(\sqrt{3.10^{-3}.120.10^{-12}}\) ≈  3,77.10-6 s

Tần số:  f = \(\frac{1}{T}\)  ≈  0,265.106 Hz = 0,265MHz

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan