Bài 8 trang 107 - sgk vật lý 12


Tính chu kì và tần số dao động

8. Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Hướng dẫn:

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Chu kì T = 2π\(\sqrt{LC}\) = 2π\(\sqrt{3.10^{-3}.120.10^{-12}}\) ≈  3,77.10-6 s

Tần số:  f = \(\frac{1}{T}\)  ≈  0,265.106 Hz = 0,265MHz

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..