Bài 71 trang 32 sgk toán 8 tập 1


Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

71. Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B = x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 - x

Bài giải:

a) A chia hết cho B vì x4, x3, x2 đều chia hết cho x2

b) A chia hết cho B, vì x2– 2x + 1 = (1 – x)2, chia hết cho 1 - x

   

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu