Bài 7 trang 96 sgk Hóa học lớp 10


Giải thích vì sao các

Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên?

Hướng dẫn giải:

Các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên do nguyên tử của các nguyên tố này hoạt động hóa học rất mạnh.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu