Bài 7 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
3.3 trên 19 phiếu

Giải thích vì sao các

Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên?

Hướng dẫn giải:

Các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên do nguyên tử của các nguyên tố này hoạt động hóa học rất mạnh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan