Bài 7 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Giải

- Liên kết đơn là liên kết do sự xen phủ 2 obitan liên kết theo dọc trục liên kết. Ví dụ: Phân tử HBr: H – Br.

- Liên kết đôi là liên kết được hình thành do 2 cặp electron liên kết. Trong liên kết đôi có 1 liên kết \(\sigma \) (bền hơn) và 1 liên kết \(\pi \) (kém bền hơn). Ví dụ: Phân tử CO: C = O.

- Liên kết ba là liên kết được hình thành do 3 cặp electron liên kết. Trong  liên kết ba có 1 liên kết \(\sigma \) và 2 liên kết \(\pi \). Ví dụ: Phân tử axetilen: \(H - C \equiv C - H\).

loigiaihay.com

Các bài liên quan