Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1


Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

7. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Bài giải:
a)

x = 1800 – 800  = 1000

y = 1800 – 400  = 1400

b)

x = 700 (đồng vị)

y = 500 (so le trong)

c)

x = 1800 – 900  = 900

y = 1800 – 650  = 1150

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu