Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Bình chọn:
5 trên 171 phiếu

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

7. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Bài giải:
a)

x = 1800 – 800  = 1000

y = 1800 – 400  = 1400

b)

x = 700 (đồng vị)

y = 500 (so le trong)

c)

x = 1800 – 900  = 900

y = 1800 – 650  = 1150

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan