Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Bình chọn:
5 trên 171 phiếu

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

7. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Bài giải:
a)

x = 1800 – 800  = 1000

y = 1800 – 400  = 1400

b)

x = 700 (đồng vị)

y = 500 (so le trong)

c)

x = 1800 – 900  = 900

y = 1800 – 650  = 1150

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan