Bài 7 trang 69 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Bài 7*. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt

Bài 7*. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp ban đầu.

Lời giải:

Số mol khí H2 = 0,56: 22,4 = 0,025 mol.

Gọi X, у là số mol của Al, Fe.

Phương trình hóa học:

         2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 p.ư : x                                       l,5x      (mol)

         Fe +  H2SO4 -> FeSO4 + H2

          y —>                           y (mol)

Theo khối lượng hỗn hợp và mol H2 ta có hệ phương trình:

\( \left\{\begin{matrix} 27x+56y=0,83\\ 1,5x+y=0,025 \end{matrix}\right.\)

Giải ra ta có: x = y = 0,01 = nAl = nFe 

%Al = \( \frac{0,01.27}{0,83}\).100% = 32,53% ; %Fe = 100 - 32,53 = 67,47%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan