Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 7. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Bài 7. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Giải:

* Trong hình 14a

MN // EF =>  = 

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên  =  => x=  =   ≈ 31,6

* Trong hình 14b

Ta có A'B' ⊥ AA'(gt) và AB ⊥ AA'(gt)

=> A'B' // AB =>   =  hay  = 

x =  = 8.4

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu