Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 201 phiếu

Bài 7. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Bài 7. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Giải

* Trong hình 14a

MN // EF, theo định lí Ta-lét ta có:

\( \frac{MN}{EF}\) = \(\frac{MD}{DE}\)

mà DE = MD + ME = 9,5 + 28 = 37,5

Nên \(\frac{8}{x}\) = \(\frac{9,5}{37,5}\) => x= \(\frac{8.37,5}{9,5}\) = \(\frac{600}{19}\)  ≈ 31,6

* Trong hình 14b

Ta có A'B' ⊥ AA'(gt) và AB ⊥ AA'(gt)

=> A'B' // AB =>  \(\frac{A'O}{OA}\) = \(\frac{A'B'}{AB}\) hay \(\frac{3}{6}\) = \(\frac{4,2}{x}\)

\(x = \frac{6.4,2}{3} = 8,4\)

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Loigaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan