Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10


Phân tích lực...

7. Phân tích lực   thành hai lực   theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.

A. F1 = F2 = F;

B.  F1 = F2 = F

C.  F1 = F2 = 1,15F

D.  F1 = F2 = 0,58F.

Hướng dẫn giải:

Nếu F1 = F2

do góc giữa   = 60

áp dụng định lý hàm cos

F2 = F12 + F22 + 2F1F2cos  

F =  =  

=> F1 =  = 0,577F ≈ 0,58F

=>  F1 = 0,58F

Chọn D

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu