Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10

Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Phân tích lực...

7. Phân tích lực \(\vec{F}\)  thành hai lực \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.

A. F1 = F2 = F;

B.  F1 = F2 = \(\frac{1}{2}\)F

C.  F1 = F2 = 1,15F

D.  F1 = F2 = 0,58F.

Hướng dẫn giải:

Nếu F1 = F2

do góc giữa \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  = 60

áp dụng định lý hàm cos

F2 = F12 + F22 + 2F1F2cos \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\) 

F = \(\sqrt{{F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+2F_{1}F_{2}\frac{1}{2}}\) =  \(\sqrt{3{F_{1}}^{2}}\)

=> F1 = \(\frac{F}{\sqrt{3}}\) = 0,577F ≈ 0,58F

=>  F1 = 0,58F

Chọn D

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan