Bài 7 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2


Cho tam giác ABC với AC > AB.

7 Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB

a) Hãy so sánh góc ABC với ABB’

b) Hãy so sánh góc ABB’với AB’B

c) Hãy so sánh góc  ABB’ với ACB

 Từ đó suy ra 

Hướng dẫn:

a) Trên tia AC, AB' = AB

mà AB < AC ( giả thiết)

nên B' nằm giữa hai tia BA và BC

=> tia BB' nằm giữa hai tia BA và BC

=> 

b)  ∆ABB' có AB = AB' nên cân tại A

=> 

c) Vì là góc ngoài tại B' của  ∆BB'C nên 

Vì    (câu a)

      (câu b)

      (câu c)

=> 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu