Bài 7 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 64 phiếu

Cho tam giác ABC với AC > AB.

7 Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB

a) Hãy so sánh góc ABC với ABB’

b) Hãy so sánh góc ABB’với AB’B

c) Hãy so sánh góc  ABB’ với ACB

 Từ đó suy ra \(\widehat{ABC} < \widehat{ACB}\)

Hướng dẫn:

a) Trên tia AC, AB' = AB

mà AB < AC ( giả thiết)

nên B' nằm giữa hai tia BA và BC

=> tia BB' nằm giữa hai tia BA và BC

=> \(\widehat{ABB'} < \widehat{ABC}\)

b)  ∆ABB' có AB = AB' nên cân tại A

=> \(\widehat{ABB'} < \widehat{AB'B}\)

c) Vì là góc ngoài tại B' của  ∆BB'C nên \(\widehat{ABB'} < \widehat{ACB}\)

Vì   \(\widehat{ABB'} < \widehat{ABC}\) (câu a)

     \(\widehat{ABB'} < \widehat{AB'B}\) (câu b)

     \(\widehat{ABB'} < \widehat{ACB}\) (câu c)

=> \(\widehat{ABC} < \widehat{ACB}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan